<< wróć
Sękowa, gm. Sękowa pow. gorlicki woj. małopolskie

..0,82ha działka przemysłowa, grunt to dobra inwestycja!

980 000 zł 119 zł PLN/m2
  • Numer oferty: 1448 (IMO)
  • Powierzchnia: 8 223 m2
  • Typ działki: przemysłowa
  • Przeznaczenie:
    przemysłowo-usługowa
  • Forma własności: własność
  • Typ drogi: szutrowa

Opis nieruchomości

Dodaj do notesu Dodane

Przedmiotem sprzedaży jest całe prawo własności do nieruchomość gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 25 o powierzchni łącznej: 0,8223 ha, które zgodnie z (MPZP) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego stanowi obszar znajdujący się w terenach oznaczonym symbolem: PP-UH-UL - (tereny produkcji przemysłowej lub usług handlu lub usług rzemieślniczych) co pozwala w pełni na optymalne i korzystne zagospodarowanie gruntu, stanowiąc w całości klaso-użytek: (RIVb, RV) zlokalizowana w pobliżu drogi powiatowej w miejscowości Sękowa, gm. Sękowa, woj. małopolska.


Dostęp do sieci infrastruktury technicznej:
- prąd,
- gaz,
- wodociąg, (w odległości ok. 45 m)
- kanalizacja, (w odległości ok. 40 m)


Grunty płaskiej konfiguracji w kształcie prostokąta o średniej rzędnej wysokości: 305 m n.p.m w sąsiedztwie drogi powiatowej relacji Sękowa - Dominikowice. Dużym atutem jest przed wszystkim lokalizacja oraz przeznaczenie terenu, które zezwalają na inwestycje głównie o charakterze produkcji przemysłowej, usługowej, handlu lub usług rzemieślniczych. Bardzo dobry dojazd oraz odpowiedni kształt pozwala na realizację zawansowanych projektów o szerokim spektrum zadaniowym w zakresie odpowiadającym ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) teren produkcji przemysłowej,
b) tereny usług handlu,
c) teren usług rzemieślniczych;
2) przeznaczenie uzupełniające: teren składów i magazynów;
3) zachowanie intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,6;
4) uwzględnienie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 30% powierzchni działki budowlanej, w tym pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 2 metry od granicy z terenami przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonymi symbolami MN oraz MN-U,
5) w zakresie kształtowania architektury budynków obowiązuje:
a) całkowita wysokość budynku nie może przekroczyć 10 metrów,
b) dachy płaskie, dwuspadowe, wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci do 350. Dopuszcza się dachy pulpitowe,
c) kolorystyka pokrycia połaci dachowych: ciemno szara, grafitowa, czarna matowa,
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 283
d) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów w odcieniach bieli, beżu i szarości z dopuszczeniem zastosowania akcentów kolorystycznych na powierzchni nie przekraczających 10% powierzchni elewacji;
6) wysokość obiektów nie będących budynkami, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej, liczona od projektowanego poziomu terenu do najwyższego punktu obiektu nie może przekroczyć 10 metrów. Dopuszcza się wynikające z uwarunkowań technologicznych zwiększenie ww. wysokości o nie więcej niż 2 metry;
7) całkowita wysokość obiektów infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 16 metrów;
8) na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje oczyszczanie wód opadowych i zabezpieczenie terenów przed przenikaniem zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) zapewnienie miejsc do parkowania w ilości min. 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej oraz min. 1 miejsce dla samochodu wyposażonego w kartę parkingową;
10) dostęp do terenów z istniejącej drogi publicznej niewyznaczonym na rysunku planu ciągiem komunikacyjnym.


Istnieje możliwość podziału nieruchomości na dwie (2) mniejsze działki zachowując min. pow. 4000 m.kw. oraz ustalenia miejscowego planu odpowiadające symbolu: PP-UH-UL. W sąsiedztwie przeważa zabudowa budownictwa komercyjnego, transportowego oraz budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana z miastem Gorlice. Kursuje tu komunikacja miejska, a do centrum miasta autem dojedziemy w zaledwie 10 minut. Kadra pracownicza nie będzie więc miała kłopotu z dotarciem do zakładu pracy. Łatwy dojazd sprawia, iż wjazd i wjazd na teren samochodem ciężarowym lub TIR-em nie stanowi problemu. To właśnie takie nieruchomości pozwalają na rozwój Gmin oraz Miasta dając szanse na tworzenie celowych inwestycji. W skrócie, działka inwestycyjna to działka przeznaczona pod zabudowę służącą do świadczenia wszelkiego rodzaju usług, handlu, przemysłu. Czego potrzebują mieszkańcy każdego osiedla? Nowych miejsc pracy! Myślisz o inwestycji? Ta nieruchomość jest właśnie dla Ciebie! 


Lokalizacja pozwala na szybki dostęp do:
250m - przystanek autobusowy, 
950m - droga wojewódzka DW977 relacji Gorlice - przejście graniczne ze Słowacją w Koniecznej,
1400m - sklep spożywczy "Groszek" w Dominikowicach,
2300m - myjnia samochodowa bezdotykowa w Dominikowicach,
3200m - PSB Profi Budimet Gorlice,
3600m - Stacja paliw Orlen,
3900m - Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza,
4400m - droga krajowa DK28 relacji Zator - Przemyśl,
5500m - "Miasto Światła" w Gorlicach.


CENA NIERUCHOMOŚCI: 980 000 PLN - (istnieje możliwość powiększenia nieruchomości o sąsiednie grunty!)
UWAGA
: SPRZEDAŻ NAJWCZEŚNIEJ PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA SCALANIOWEGO OBEJMUJĄCEGO GRUNTY W SĘKOWEJ!


Proponujemy Państwu również bezpłatną usługę doradztwa kredytowego:
- zweryfikujemy zdolność kredytową,
- pomożemy wybrać najkorzystniejszą ofertę,
- załatwimy wszelkie formalności.


Zapraszam do bezpłatnej prezentacji nieruchomości w terenie, termin i godzina do ustalenia.
Agent prowadzący: Kamil +48 517 105 599

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć zabronione.

Rzuty są bez jakiejkolwiek gwarancji dotyczącej jakości i dokładności wymiarów.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

Dodatkowe informacje

  • Wypis z planu zagosp.